De 'Stichting ter bevordering van dingen die anders niet gebeurení heeft als doel het ontwikkelen, organiseren of ondersteunen van activiteiten of evenementen op cultureel en/of charitatief gebied. De stichting kent geen winstoogmerk  en alle activiteiten en baten dienen het algemeen belang en het voortbestaan van de stichting. Indien de stichting met de georganiseerde activiteiten en binnenkomende (sponsor-)bijdragen een batig saldo heeft aan het einde van elk jaar, bepaalt het bestuur of en hoeveel van het batig saldo wordt aangewend voor goede doelen. Het bestuur bepaalt tevens de (aard van de) goede doelen en de hoogte van het over te maken bedrag.
Heeft u een idee voor de stichting, een goed doel of wilt u de stichting sponsoren, neemt u dan contact op met het secretariaat.

Activiteiten:

'Communistengoud en kerstengelen'
Boekpresentatie op 9 november 2016 van de derde detective van Marianne Vogel, opgeluisterd met Duitstalige liederen begeleid op piano.
Lees meer...
'Duitstalig zangfeest'
Van Schubert tot Marlene Dietrich en van Du bist die Ruh tot Liebeskummer lohnt sich nicht. Op zondagmiddag 30 maart 2014 organiseert de Stichting ...
Lees meer...
'Concert voor stem en cello in Oostum'
21 februari 2010 speelt in het kerkje van Oostum de Duitse cellist en stemkunstenaar Roland Graeter.
Lees meer...